Wymagania:
- wycenę i przygotowywanie ofert w zakresie instalacji sanitarnych (instalacje grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne),
- wykonywanie projektów technicznych w w/w zakresie,
- kontakt z klientem.