Wymagania:
uprawnienia elektryczne
znajomosc techniki freonu
znajomosc techniki serwisu
urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
instalcje SPLIT
insatalcje i montaze urzadzen klimatyzacyjnych