Wymagania:
serwis i montaż urządzeń klimatyzacyjnych ,prawo jazdy,SEP będzie atutem