Wymagania:
serwis urządzeń klimatyzacyjnych tzn. konserwacja i wykonywanie napraw