Wymagania:
diagnostyka, naprawa, konserwacja, montaż urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
wiedza techniczna branżowa
czynne prawo jazdy kat. B