Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne lub uniwersyteckie w zakresie informatyki
- biegła znajomość analizy i projektowania obiektowego (Object Oriented Analysis and Design)
- znajomość i doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań przy użyciu: C#, NET, VB 6.0, T-SQL, ASP.NET oraz Microsoft SQL Server, etc.
- biegła znajomość i pasja w dostarczaniu rozwiązań przy zastosowaniu następujących technologii: Microsoft Windows Presentation Foundation, Microsoft Windows Communication Foundation and Microsoft Windows Workflow Foundation
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
-doświadczenie w branży 2-3 lata
- umiejętności przy wdrażaniu innowacyjnych technologii
- duża samodzielność i kreatywność w pracy
- odporność na stres
- wysoka kultura osobista w kontaktach z abonentami,
- dobre umiejętności interpersonalne
- umiejętność szybkiego uczenia się,
- wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w sposób konstruktywny i chęć dzielenia się wiedzą z innymi
- entuzjazm w rozwiązywaniu mniejszych i większych problemów