Wymagania:
Znajomośc rynku instalcyjnego w Połódniowej Polsce
Wykształcenie dot wentylacji i klimatyzacji
Znajomośc kosztorysowania i projektowania