Wymagania:
znajomość branży i zagadnień z chłodnictwa, klimatyzacji i instalacji sanitarnych