Wymagania:
Zadania / Obowiązki
- Generowanie i realizacja sprzedaży;
- Promocja i doradztwo techniczno - handlowe w zakresie produktów w swoim regionie sprzedaży;
- Prowadzenie szkoleń;
- Utrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów z klientami;
- Reprezentowanie spółki w kontaktach służbowych, na targach, spotkaniach i szkoleniach;
- Dokumentacja prowadzonej działalności oraz jej planowanie zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami.