Wymagania:
Dam prowizje za załatwiemie klienta na kupno imontaż klimatyzatora.