Wymagania:
znajomość AutoCad,Ventpack
umiejętność doboru urządzeń