Wymagania:
- Znajomość programów do projektowania AutoCad