Wymagania:
dobra znajomość programów A-CAD,Solid Edge,Inventor,
prawo jazdy, praca nad prototypami w grupie produkcyjnej,
współpraca z klientem i podwykonawcami