Opis stanowiska:
• wykonywanie projektów w ramach zadań prowadzonych w dziale
• systematyczna kontrola terminarza i jakości pracy
• koordynowanie prac projektowych asystentów
• kontrolowanie terminowego pozyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.