Wymagania:
projektowanie co, wod-kan, gaz ( instalacje wew. oraz przyłącza), p-poż- hydranty, zbiorniki, kotłownie , wymiennikownie