Opis stanowiska:
opracowanie koncepcji wstępnej wielobranżowej w zakresie sieci, projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z wymogami w zakresie instalacji sanitarnych grzewczych i wentylacyjnych, projektowanie, tworzenie, modyfikowanie (zmienianie) , uzupełnianie, przerabianie, adaptowanie opracowań projektowych instalacji i sieci sanitarnych, w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego,

Wymagania:
Uprawnienia do prowadzenia samodzielnie projektu w zakresie instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych
Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysów budowlanych
Znajomość procedur dotyczących przygotowania i realizacji procesu inwestycji