Wymagania:
Zadania:
- Projektowanie systemów HVAC w branży budownictwa przemysłowego;
- Opracowanie schematów instalacji w projekcie koncepcji;
- Opracowanie wytycznych branżowych;
- Koordynacja międzybranżowa;
- Udział w spotkaniach z klientem - prezentacja rozwiązań projektowych;
- Udział w opracowaniu każdego etapu projektu systemu HVAC.