Opis stanowiska:
PROJEKTANT z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

CV i list motywacyjny proszę przesłać na adres e-mail.