Wymagania:
znajomość branży wentylacja-klimatyzacja