Opis stanowiska:

•Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
•Odczytywanie projektów instalacji sanitarnych.
•Ustalenie zgodności rzeczywistej z projektem na budowie.
•Wykonywanie wszystkich powierzonych prac z zakresu instalacji wentylacji a w szczególności:(montaż i demontaż rurociągów wentylacyjnych z osprzętem do rozprowadzania powietrza, wykonanie izolacji termicznych kanałów wentylacyjnych, wykonywanie izolacji ogniowych, itp.)

Wymagania:
doświadczenie oraz samodzielność