Wymagania:
Okresowa obsługa, serwis oraz naprawa central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Praca wykonywana na terenie całej Polski w formie podróży służbowych.
świadectwo zdrowia, dyplomy, świadectwa kwalifikacji: wentylacja, klimatyzacja, energetyczne, bhp etc.