Wymagania:
-znajomości i umiejętności projektowania układów sterowania i nadzoru oraz
układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) w zakresie urządzeń i układów elektroenergetycznych średniego i wysokiego
napięcia w tym w szczególności linii elektroenergetycznych SN i WN
oraz urządzeń stacji elektroenergetycznych WN/SN (tj. rozdzielni WN i SN, transformatorów WN/SN, itp.)
-umiejętności projektowania konfiguracji i obliczania nastaw zabezpieczeń (EAZ)
-umiejętności organizacji procesu projektowania tj. opracowywanie założeń, planowanie prac, terminowość realizacji zadań, zorientowanie na realizację założonych celów;
-dobrej znajomości branży elektrycznej, szerokiej wiedzy technicznej
-uprawnień SEP
-mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;