Wymagania:
# zarządzanie projektami działu HVAC i niewielkim zespołem
# negocjowanie prac dodatkowych
# wybór dostawców i podwykonawców
# koordynacja prac wykonawczych
# wyceny, oszacowanie ofert technicznych i handlowych
# dozór nad harmonogramem i budżetem
# wyceny
# raportowanie