Opis stanowiska:
- sumienne wykonywanie powierzonych prac z zakresu montażu, napraw i konserwacji instalacji klimatyzacji,
- informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach


Wymagania: