Opis stanowiska:
Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie wykonywanie instalacji wentylacji na budowach prowadzonych przez firmę na terenie kraju.