Wymagania:
Wymagany zmysł techniczny. Potrzebne osoby do montażu kanałów wentylacyjnych oraz klimatyzacji. Nie wymagane jest doświadczenie w tej branży.