Wymagania:
Uprawnienia na obsługę i konserwacje,remonty urządzeń chłodniczych,świadectwo kwalifikacyjne