Wymagania:
Monterow oraz izolatorow system wentylacji zatrudnie.