Wymagania:
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie prawo jazdy, uprawnień SEP do 1kV, umiejętność lutowania instalacji freonowej, koniecznie doświadczenie w chłodnictwie bądź klimatyzacji.