Wymagania:
Sun Energy Sp.z o.o. z Gdańska zatrudni monterów wentylacji.