Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za kreowanie strategii produktowej w ramach sekcji branżowej, zarządzanie portfelem produktowym oraz analizę rynku pod względem produktu i konkurencji. Do zadań Menadżera Rynku Klimatyzacji będzie należało również zarządzanie siecią dystrybucji oraz wsparcie działów handlowych pod względem produktowym.

Wymagania:
- znajomość branży klimatyzacyjnej od strony technicznej i handlowej,
- prawo jazdy kat. B