Wymagania:
Samodzielnośc odpowiedzialnośc żetelnośc znajomośc rysunku
technicznego