Opis stanowiska:
Firma z branży klimatyzacyjno wentylacyjnej z wieloletnim doświadczeniem na rynku zatrudni monterów.

Mile widziane:
- Prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z kserokopią bądź zeskanowanym świadectwem pracy, uprawnień itp. na adres e-mail: biuro@witerm.pl
Bądź adres pocztowy:
PPHU WITERM Witold Spyra
ul. Katowicka 54
43-190 Mikołów


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 23.08.97, Dziennik ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z póżn. zmianami.)