Wymagania:
montaż klimatyzacji i wentylacji, a szczególnie systemy split multi, VRF