Wymagania:
Szukamy osoby z doświadczeniem w branży instalacji
sanitarnych,grzewczych z uprawnieniami do obsługi
wózków widłowych.