Opis stanowiska:
 Zapewnienie ciągłej dostępności maszyn papierniczych na zakładanym poziomie wydajności poprzez analizę serwisowanych maszyn i urządzeń oraz aktywny udział w usuwaniu zdarzeń awaryjnych; podejmowanie działań zapobiegawczych (terenowa aparatura kontrolno pomiarowa i elementy wykonawcze współpracujące z cyfrowymi systemami sterowania, hydraulika, pneumatyka i elektryka);
 Sprawne zarządzanie remontami, modernizacjami i inwestycjami, w tym zakup usług remontowych i instalacyjnych (współpraca z dostawcami zagranicznymi);
 Tworzenie i kontrola realizacji budżetu remontowego i inwestycyjnego;
 Nadzór nad wykonawcami realizującymi prace remontowo - inwestycyjnych


Wymagania:
 Znajomość budowy i eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej, w tym sprzętu kontrolno pomiarowego i wykonawczego, rodzaje pomiarów i regulacji;
 Uprawnienia energetyczne I i II grupa;
 Dobra znajomość pakietu MS Office (mile widziana znajomość SAP);
 Analityczne podejście do problemów techniczno - ruchowych;
 Bardzo dobra organizacja pracy;
 Otwartość i umiejętność pracy w zespole.