Wymagania:
znajomość branży i programów kosztorysowych,