Opis stanowiska:
- weryfikacja projektów budowlanych,
- sporządzanie przedmiarów robót,
- sporządzanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych
- kompletowanie oferty,

Wymagania:
- umiejętność analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej,
- umiejętność posługiwania się programem do kosztorysowania NORMA,
- umiejętność posługiwania się programem do projektowania AutoCAD,
- umiejętność pracy w środowisku Office,