Wymagania:
-znajomość programu Auto Cad,Norma,Pakiet Office
-podstawy wiedzy technicznej
-sumienność i dokładność
-samodzielność i dobra organizacja pracy