Wymagania:
Sporządzanie ofert cenowych w zakresie instalacji sanitarnych w programie kosztorysowym Norma lub Winbud
Znajomość tematu z zakresu instalacji sanitarnych
Podstawowa znajomość programu AutoCAD
Znajomość programów Word i Excel