Wymagania:
Koorydnator ds. Serwisu
Klimatyzacja -Wentylacja- Chłodnictwo z doświadczeniem