Wymagania:
- wyższe wykształcenie o profilu technicznym, handlowym mile widziane,
- znajomość języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego,
- mobilność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
- komunikatywność, zdolność nawiązywania kontaktów,
- duża samodzielność i inicjatywa w działaniu,
- umiejętność podejmowania decyzji oraz współpracy z ludźmi,
- zaangażowanie w osiąganie założonych celów,
- zaangażowanie w realizację zadań i umiejętność pracy w stresie