Wymagania:
- podzielność uwagi
- umiejętność pracy w stresie
- optymizm i nastawienie na sukces