Wymagania:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
· Minimum 3 lenie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
· Doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi,
· Doświadczenie w przygotowywaniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych,
· Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
· Samodzielność oraz umiejętność podejmowania strategicznych decyzji,
· Dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
· Prawo jazdy kat. B,
· Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych.