Wymagania:
Firma poszukuje kierownika robót w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne,
- Zdolności kierownicze i organizacyjne,
- Dyspozycyjność,
- Gotowość do wyjazdów.
Opis stanowiska:
- Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad przebiegiem procesu montażu instalacji,
- Nadzór nad terminowością wykonywania prac,