Opis stanowiska:
nadzorowanie robót budowlanych w ramach bieżących kontraktów

Wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego,
mile widziana znajomość warunków kontraktowych FIDIC.