Opis stanowiska:
Koordynacja i nadzór nad pracami instalacyjnymi.