Wymagania:
Znajomość branży wentylacji i klimatyzacji.