Wymagania:
- Organizacja pracy sklepu i zespołu sprzedażowo- magazynowego;- Zarządzanie gospodarką towarowo-magazynową;
- Prowadzenie sprzedaży i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami;
- Budowanie dobrego wizerunku firmy;
- Planowanie polityki sprzedażowej;
- Kontrola wyników sprzedaży i realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych;
- Przygotowywanie ofert handlowych;
- Sporządzanie raportów kasowych