Opis stanowiska:
Kierownik Robót Sanitarnych

Wymagania:
Koordynacja robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego.